Skip to main content

Eutonija značenje

šta znači Eutonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eutonija (od grčke reči: eutoni-a)medicina: krepkost, snaga; fil. krepkost, naponska sila duše (kod stoika), moralni turgor.

Reč Eutonija napisana unazad: eutonija i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. еутони-а) мед. крепкост, снага; фил. крепкост, напонска сила душе (код стоика), морални тургор.

Slično: 
Eutrofičan koji povoljno utiče na ishranu i razvoj....
Eutrofija med. dobra uhranjenost; zdrava, obilna ishrana....
Eutonija med. krepkost, snaga; fil. krepkost, naponska sila duše , moralni ...
Eutokija med. lako porađanje, lak porođaj. ...
Eutihija sreća, blaženstvo, spokojstvo....
Eutimija duševno spokojstvo, veselost, dobra volja....
Sve reči na slovo e