Skip to main content

Eutrofija značenje

Šta znači Eutrofija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eutrofija (od grčke reči: eu, trepho hranim)medicina: dobra uhranjenost; zdrava, obilna ishrana.

Reč Eutrofija napisana unazad: ajifortue

Eutrofija se sastoji od 9 slova.

Šta je Eutrofija

На Ћирилици: (грч. еу, трепхо храним) мед. добра ухрањеност; здрава, обилна исхрана.

Slično: 
Eutrofičan koji povoljno utiče na ishranu i razvoj....
Eutrofija med. dobra uhranjenost; zdrava, obilna ishrana....
Eutonija med. krepkost, snaga; fil. krepkost, naponska sila duše , moralni ...
Eutokija med. lako porađanje, lak porođaj. ...
Eutihija sreća, blaženstvo, spokojstvo....
Eutimija duševno spokojstvo, veselost, dobra volja....
Sve reči na slovo e