Skip to main content

Fetus značenje

šta znači Fetus

Na latinici: Definicija i značenje reči Fetus (latinski foetus)zoologija: dete u majčinoj utrobi od trenutka kad počne u amnionu da se slobodno kreće, zametak, začetak, plod utrobe; embrio.

Reč Fetus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. фоетус) зоол. дете у мајчиној утроби од тренутка кад почне у амниону да се слободно креће, заметак, зачетак, плод утробе; ембрио.


Fetus zool. dete u majčinoj utrobi od trenutka kad počne u amnionu da se s...
Fetiš materi-jalan predmet za koji se veruje da u njemu prebiva duh, svak...
Fetva 1. pravio rešenje turskog muftije o nekoj spornoj stvari, naročito ...
Fetišizam 1. obožavanje feti-ša; u seksologiji: izazivanje i zadovolje-vanje ...
Sve reči na slovo f