Skip to main content

Fiksirati značenje

šta znači Fiksirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiksirati (latinski fixus) 1. utvrditi, učvrsti-ti, odrediti, označiti (npr. dan, rok, cenu i dr.); 2. netremice gledati, piljiti u što, ne skidati očiju sa koga, upiljivati se u koga; 3. u fotografiji: razvijeni negativ spustiti u vodeni rastvor natrijum--tiosulfata (Na2S2O3) da bi se zaostali nerazloženi bromid srebra rastvorio i uklonio sa ploče, kako svetlost ne bi više na nju dejstvovala.

Reč Fiksirati napisana unazad: fiksirati i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фиxус) 1. утврдити, учврсти-ти, одредити, означити (нпр. дан, рок, цену и др.); 2. нетремице гледати, пиљити у што, не скидати очију са кога, упиљивати се у кога; 3. у фотографији: развијени негатив спустити у водени раствор натријум--тиосулфата (На2С2О3) да би се заостали неразложени бромид сребра растворио и уклонио са плоче, како светлост не би више на њу дејствовала.

Slično: 
Fikus 1. bog. smokva ; 2. med. tuka na stražnjici ili na ženskom spolnom...
Fikcionalizam fil. oblik prag-matizma koji smatra da je religija, odnosno pojam b...
Fikcija 1. izmišljotina, zamišljena stvar; 2. u naučnom mišljenju: pretposta...
Fiktivan zamišljen, izmišljen, uobražen, tobožnji; pretpostavljen; up. fikci...
Fiksum nešto čvrsto, sigurno, utvrđeno, stalno, npr. plata, prihodi....
Fiksna ideja psih. misao utvrđena u glavu, misao koja se stalno nameće bolesnom du...
Sve reči na slovo f