Skip to main content

Fikus značenje

šta znači Fikus

Na latinici: Definicija i značenje reči Fikus (latinski ficus) 1. bog. smokva (drvo i plod); 2.medicina: tuka (ili: otok) na stražnjici ili na ženskom spolnom organu.

Reč Fikus napisana unazad: fikus i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. фицус) 1. бог. смоква (дрво и плод); 2. мед. тука (или: оток) на стражњици или на женском сполном органу.

Slično: 
Fikus 1. bog. smokva ; 2. med. tuka na stražnjici ili na ženskom spolnom...
Fikcionalizam fil. oblik prag-matizma koji smatra da je religija, odnosno pojam b...
Fikcija 1. izmišljotina, zamišljena stvar; 2. u naučnom mišljenju: pretposta...
Fiktivan zamišljen, izmišljen, uobražen, tobožnji; pretpostavljen; up. fikci...
Fiksum nešto čvrsto, sigurno, utvrđeno, stalno, npr. plata, prihodi....
Fiksna ideja psih. misao utvrđena u glavu, misao koja se stalno nameće bolesnom du...
Sve reči na slovo f