Skip to main content

Fiksum značenje

šta znači Fiksum

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiksum (latinski fixum) nešto čvrsto, sigurno, utvrđeno, stalno, npr. plata, prihodi.

Reč Fiksum napisana unazad: fiksum i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фиxум) нешто чврсто, сигурно, утврђено, стално, нпр. плата, приходи.

Slično: 
Fikus 1. bog. smokva ; 2. med. tuka na stražnjici ili na ženskom spolnom...
Fikcionalizam fil. oblik prag-matizma koji smatra da je religija, odnosno pojam b...
Fikcija 1. izmišljotina, zamišljena stvar; 2. u naučnom mišljenju: pretposta...
Fiktivan zamišljen, izmišljen, uobražen, tobožnji; pretpostavljen; up. fikci...
Fiksum nešto čvrsto, sigurno, utvrđeno, stalno, npr. plata, prihodi....
Fiksna ideja psih. misao utvrđena u glavu, misao koja se stalno nameće bolesnom du...
Sve reči na slovo fZnačenje Šta znači