Skip to main content

Finalizam značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski finis kraj, finalis) fil. učenje da je svako zbivanje, i u psihičkoj i u biološkoj stvarnosti, određeno izvesnim ciljevima i celishodnošću, svrhovno-šću.

Reč Finalizam napisana unazad: mazilanif i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. финис крај, финалис) фил. учење да је свако збивање, и у психичкој и у биолошкој стварности, одређено извесним циљевима и целисходношћу, сврховно-шћу.

Slično: 
Finta 1. pretvaranje, pritvornost; 2. prevara, podvala, lukavstvo; 3. mač...
Finizam fil. učenje o krajnosti sveta. ...
Finesa finoća, nežnost, tana-nost, utančanost, tančina; nešto naročito fino...
Fingirati izmisliti, izmišljati, zamisliti, zamišljati; praviti se, lažno pre...
Finansirati plaćati; praviti finansijske operacije; davati novac za kakvo predu...
Finansijski prihodni, koji se tiče prihoda; koji se tiče novca, novčani....
Sve reči na slovo f