Skip to main content

Finansiranje značenje

šta znači Finansiranje

Na latinici: Definicija i značenje reči Finansiranje Finansiranje predstavljaju svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja novcem. Finansiranje predstavlja radnju davanja novca, ulaganje, u nešto (dobrotvorno, investiciono) .Poreklo reči finansiranje nije utvrđeno, jedni tvrde da je germanskog a drugi romanskog porekla. Srednjovekovno značenje je ‘finatio’ koja se upotrebljava u smislu zaključka, sudske odluke ali i plaćanja.

Reč Finansiranje sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: Финансирање представљају својеврсну уметност и науку управљања новцем. Финансирање представља радњу давања новца, улагање, у нешто (добротворно, инвестиционо) .Порекло речи финансирање није утврђено, једни тврде да је германског а други романског порекла. Средњовековно значење је ‘финатио’ која се употребљава у смислу закључка, судске одлуке али и плаћања.


Finansiranje Finansiranje predstavljaju svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja nov...
Finta 1. pretvaranje, pritvornost; 2. prevara, podvala, lukavstvo; 3. mač...
Finizam fil. učenje o krajnosti sveta. ...
Finesa finoća, nežnost, tana-nost, utančanost, tančina; nešto naročito fino...
Fingirati izmisliti, izmišljati, zamisliti, zamišljati; praviti se, lažno pre...
Finansirati plaćati; praviti finansijske operacije; davati novac za kakvo predu...
Sve reči na slovo f