Skip to main content

Finizam značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski finis kraj) fil. učenje o krajnosti sveta.

Reč Finizam napisana unazad: mazinif i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. финис крај) фил. учење о крајности света.

Slično: 
Finta 1. pretvaranje, pritvornost; 2. prevara, podvala, lukavstvo; 3. mač...
Finizam fil. učenje o krajnosti sveta. ...
Finesa finoća, nežnost, tana-nost, utančanost, tančina; nešto naročito fino...
Fingirati izmisliti, izmišljati, zamisliti, zamišljati; praviti se, lažno pre...
Finansirati plaćati; praviti finansijske operacije; davati novac za kakvo predu...
Finansijski prihodni, koji se tiče prihoda; koji se tiče novca, novčani....
Sve reči na slovo f