Skip to main content

Finansijer značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. financier) 1. finansijski službenik; 2. znalac nauke o finansijama; 3. onaj koji radi s novcem, bankar; 4. onaj koji daje novac za kakvo preduzeće.

Reč Finansijer napisana unazad: rejisnanif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. финанциер) 1. финансијски службеник; 2. зналац науке о финансијама; 3. онај који ради с новцем, банкар; 4. онај који даје новац за какво предузеће.

Slično: 
Finta 1. pretvaranje, pritvornost; 2. prevara, podvala, lukavstvo; 3. mač...
Finizam fil. učenje o krajnosti sveta. ...
Finesa finoća, nežnost, tana-nost, utančanost, tančina; nešto naročito fino...
Fingirati izmisliti, izmišljati, zamisliti, zamišljati; praviti se, lažno pre...
Finansirati plaćati; praviti finansijske operacije; davati novac za kakvo predu...
Finansijski prihodni, koji se tiče prihoda; koji se tiče novca, novčani....
Sve reči na slovo f