Skip to main content

Finansijski značenje

šta znači Finansijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Finansijski (fr. fmanciel) prihodni, koji se tiče prihoda; koji se tiče novca, novčani.

Reč Finansijski napisana unazad: finansijski i sastoji se od 11 slova.

sss

На Ћирилици: (фр. фманциел) приходни, који се тиче прихода; који се тиче новца, новчани.

Slično: 
Finta 1. pretvaranje, pritvornost; 2. prevara, podvala, lukavstvo; 3. mač...
Finizam fil. učenje o krajnosti sveta. ...
Finesa finoća, nežnost, tana-nost, utančanost, tančina; nešto naročito fino...
Fingirati izmisliti, izmišljati, zamisliti, zamišljati; praviti se, lažno pre...
Finansirati plaćati; praviti finansijske operacije; davati novac za kakvo predu...
Finansijski prihodni, koji se tiče prihoda; koji se tiče novca, novčani....
Sve reči na slovo f