Skip to main content

Fiziautokratija značenje

šta znači Fiziautokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziautokratija (od grčke reči: physis priroda, ai-tos sam, kratos jačina, vlada) samovlada-vina prirode, lekovita moć prirode.

Reč Fiziautokratija napisana unazad: fiziautokratija i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис природа, аи-тос сам, кратос јачина, влада) самовлада-вина природе, лековита моћ природе.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f