Skip to main content

Fizioteleološki značenje

šta znači Fizioteleološki

Na latinici: Definicija i značenje reči Fizioteleološki (od grčke reči: physis, telos svrha, logos reč) koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki razlozi vere razlozi (opravdanja) vere osnovani na celishodnosti u prirodi; fizioteleološki dokaz v. fizikoteologija.

Reč Fizioteleološki napisana unazad: fizioteleološki i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, телос сврха, логос реч) који се оснива на целисходном уређењу природе; физиотелеолошки разлози вере разлози (оправдања) вере основани на целисходности у природи; физиотелеолошки доказ в. физикотеологија.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f