Skip to main content

Fizioskop značenje

šta znači Fizioskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Fizioskop (od grčke reči: pysis, skopeo posmatram) instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama.

Reč Fizioskop napisana unazad: fizioskop i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пyсис, скопео посматрам) инструмент који приказује природна бића у јако увећаним сликама.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f