Skip to main content

Fizika značenje

šta znači Fizika

Na latinici: Definicija i značenje reči Fizika (od grčke reči: physis priroda, theoria phy-sike naučio istraživanje prirode, suštine stvari) nauka o prirodi uopšte; u užem smislu: nauka o zakonima prirodnih pojava ukoliko ove nisu izazvane organ-skim ili hemijskim silama, dakle, nauka o energiji i njenim različitim vido-vima (danas je teško povući granicu između fizike i hemije).

Reč Fizika napisana unazad: fizika i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис природа, тхеориа пхy-сике научио истраживање природе, суштине ствари) наука о природи уопште; у ужем смислу: наука о законима природних појава уколико ове нису изазване орган-ским или хемијским силама, дакле, наука о енергији и њеним различитим видо-вима (данас је тешко повући границу између физике и хемије).

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f