Skip to main content

Fizikoteologija značenje

šta znači Fizikoteologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fizikoteologija (od grčke reči: physikos prirodni, theos bog, logia učenje) fil. prirodno učenje o bogu, pokušaj da se na osnovu celis-hodnosti u prirodi zaključi da postoji i prvi uzrok toga poretka,to jest bog; fiziko-teološki dokaz o postojanju bogateologija: dokaz da postoji bog na osnovu postojanja celishodnosti u prirodi, koju je mogao da stvori samo apsolutno savršen um,to jest bog (up. geodiceja).

Reč Fizikoteologija napisana unazad: fizikoteologija i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсикос природни, тхеос бог, логиа учење) фил. природно учење о богу, покушај да се на основу целис-ходности у природи закл>учи да постоји и први узрок тога поретка, тј. бог; физико-теолошки доказ о постојању бога теол. доказ да постоји бог на основу постојања целисходности у природи, коју је могао да створи само апсолутно савршен ум, тј. бог (уп. геодицеја).

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f