Skip to main content

Fiziogenija značenje

šta znači Fiziogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziogenija (od grčke reči: physis, gen- koren od gignesthai postati, nastati, roditi se) v. fiziogonija.

Reč Fiziogenija napisana unazad: fiziogenija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, ген- корен од гигнестхаи постати, настати, родити се) в. физиогонија.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f