Skip to main content

Fiziognomija značenje

šta znači Fiziognomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziognomija (od grčke reči: physis, gnomon poznavalac) spoljni izgled čoveka (u širem značenju i »3mqTHibe, biljke, predela islično:) kao izraz unutrašnje osobenosti; naročito: crte, kroj, građa lica (ukoliko izražava trajne prirodne osobine duha), izraz lica.

Reč Fiziognomija napisana unazad: fiziognomija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, гномон познавалац) спољни изглед човека (у ширем значењу и »3мqТХибе, биљке, предела и сл.) као израз унутрашње особености; нарочито: црте, крој, грађа лица (уколико изражава трајне природне особине духа), израз лица.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f