Skip to main content

Fiziognomika značenje

šta znači Fiziognomika

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziognomika (od grčke reči: physis, gnomon) tumačenje (ili: čitanje) crta lica, nauka koja po crtama lica, kretnjama, građi i držanju tela zaključuje o duševnim osobinama ljudi.

Reč Fiziognomika napisana unazad: fiziognomika i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, гномон) тумачење (или: читање) црта лица, наука која по цртама лица, кретњама, грађи и држању тела закључује о душевним особинама људи.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f