Skip to main content

Fiziognotip značenje

šta znači Fiziognotip

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziognotip (od grčke reči: physis, gnomon poznavalac, typos otisak, lik) crtač lica, aparat za brzo snimanje crta lica i izradu po-prsja.

Reč Fiziognotip napisana unazad: fiziognotip i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, гномон познавалац, тyпос отисак, лик) цртач лица, апарат за брзо снимање црта лица и израду по-прсја.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f