Skip to main content

Fiziognozija značenje

šta znači Fiziognozija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziognozija (od grčke reči: physis, gnosis poznavanje, saznanje) poznavanje prirode, proučavanje- prirode.

Reč Fiziognozija napisana unazad: fiziognozija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, гносис познавање, сазнање) познавање природе, проучавање- природе.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f