Skip to main content

Fiziogonija značenje

šta znači Fiziogonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziogonija (od grčke reči: physis, gignomai nastanem, postanem) istorija prirode, nauka o postanku prirode.

Reč Fiziogonija napisana unazad: fiziogonija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, гигномаи настанем, постанем) историја природе, наука о постанку природе.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f