Skip to main content

Fiziograf značenje

šta znači Fiziograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziograf (od grčke reči: physis, grapho pišem, beležim) med. aparat koji jednovremeno beleži i kontroliše rezultate devet raznih funkcija čovečjeg tela: otkucaje srca, količinu kiseonika u plućima i telesnim ćelijama, komplikacije u mozgu i dr.

Reč Fiziograf napisana unazad: fiziograf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, грапхо пишем, бележим) мед. апарат који једновремено бележи и контролише резултате девет разних функција човечјег тела: откуцаје срца, количину кисеоника у плућима и телесним ћелијама, компликације у мозгу и др.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f