Skip to main content

Fiziokeramika značenje

šta znači Fiziokeramika

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziokeramika (od grčke reči: physis, keramike trnčarstvo) izrađivanje medaljonskih slika prema fotografijama.

Reč Fiziokeramika napisana unazad: fiziokeramika i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, керамике трнчарство) израђивање медаљонских слика према фотографијама.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f