Skip to main content

Fiziokrati značenje

šta znači Fiziokrati

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziokrati (od grčke reči: physis, kratos jačina, snaga) ekonomisti fiziokratizma; po njima je proizvodan samo rad u oblasti poljo privrede, tj. samo se u njoj proizvodi višak vrednosti. U svojim teorijama (Kenej 1694—1774) dali su ,, . . .prvo siste-matsko shvatanje kapitalističke proizvodnje".

Reč Fiziokrati napisana unazad: fiziokrati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, кратос јачина, снага) економисти физиократизма; по њима је производан само рад у области пољо привреде, тј. само се у њој производи вишак вредности. У својим теоријама (Кенеј 1694—1774) дали су ,, . . .прво систе-матско схватање капиталистичке производње".

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f