Skip to main content

Fiziokratija značenje

šta znači Fiziokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziokratija (od grčke reči: physis, kratos) vladavina (ili: snaga, sposobnost) prirode.

Reč Fiziokratija napisana unazad: fiziokratija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, кратос) владавина (или: снага, способност) природе.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f