Skip to main content

Fiziokratizam značenje

šta znači Fiziokratizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziokratizam (od grčke reči: physis, kratos) 1. fil. shvatanje po kome je celokupan život ljudi, socijalni i politički, potčinjen zakonima koje je postavila sama priroda; 2. unarodna: ekonomiji: učenje po kome jedino priroda proizvodi vrednosti, zbog čega samo one radinosti koje su neposredno vezane za zemlju (zemljoradnja, šumarstvo, rudarstvo i ribarstvo) imaju proizvodni karakter; pošto, dakle, jedino zemljoradnja daje čist prinos (produit net), to treba da postoji samo jedan porez, koji bi plaćala ova proizvodna radinost, jer van nje nema bogatstva (fiziokratski, agrikul-turni, ekonomski sistem).

Reč Fiziokratizam napisana unazad: fiziokratizam i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, кратос) 1. фил. схватање по коме је целокупан живот људи, социјални и политички, потчињен законима које је поставила сама природа; 2. у нар. економији: учење по коме једино природа производи вредности, због чега само оне радиности које су непосредно везане за земљу (земљорадња, шумарство, рударство и рибарство) имају производни карактер; пошто, дакле, једино земљорадња даје чист принос (продуит нет), то треба да постоји само један порез, који би плаћала ова производна радиност, јер ван ње нема богатства (физиократски, агрикул-турни, економски систем).

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f