Skip to main content

Fiziologija značenje

šta znači Fiziologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziologija (od grčke reči: physiologia) 1. prvobitno: nauka o prirodi (fizika); 2. sada: nauka o prirodnim zbivanjima, procesima u organizmima biljaka (fitofiziologija) i životinja i čoveka (zoofiziologija); opšti fiziologija bavi se pojavama svojstvenim svima živim bićima; specijalna fiziologija proučava vegetativne funkcije životinjskog tela koje su zajedničke sa funkcijama biljke (ishrana, disanje, raz-množavanje), i animalne radnje svoj-stvene samo životinji (kretanje, osećanje, moć predstavljanja).

Reč Fiziologija napisana unazad: fiziologija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсиологиа) 1. првобитно: наука о природи (физика); 2. сада: наука о природним збивањима, процесима у организмима биљака (фитофизиологија) и животиња и човека (зоофизиологија); општи физиологија бави се појавама својственим свима живим бићима; специјална физиологија проучава вегетативне функције животињског тела које су заједничке са функцијама биљке (исхрана, дисање, раз-множавање), и анималне радње свој-ствене само животињи (кретање, осећање, моћ представљања).

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f