Skip to main content

Fiziološka psihologija značenje

šta znači Fiziološka psihologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiziološka psihologija psihologija koja proučava duševne, psihičke pojave u vezi sa fiziološkim pojavama i na osnovu fizioloških pojava; osnivači E. H. Ve-ber, G. T. Fehner i naročito Vilhelm Bunt.

Reč Fiziološka psihologija napisana unazad: fiziološka psihologija i sastoji se od 22 slova.

На Ћирилици: психологија која проучава душевне, психичке појаве у вези са физиолошким појавама и на основу физиолошких појава; оснивачи Е. Х. Ве-бер, Г. Т. Фехнер и нарочито Вилхелм Бунт.

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f