Skip to main content

Fizioplastika značenje

šta znači Fizioplastika

Na latinici: Definicija i značenje reči Fizioplastika (od grčke reči: physis, plastike) veština uoblačavanja 1. veštačko stvaranje oblika; 2. veštačko zamenjivanje izgublje-nih delova tela, npr. nosa kožom sa čela i dr.; 3. primitivno crtanje koje teži za gotovo fotografski vernim reproduko-vanjem predmeta crtanja (naročito kod prirodnih naroda).

Reč Fizioplastika napisana unazad: fizioplastika i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyсис, пластике) вештина уоблачавања 1. вештачко стварање облика; 2. вештачко замењивање изгубље-них делова тела, нпр. носа кожом са чела и др.; 3. примитивно цртање које тежи за готово фотографски верним репродуко-вањем предмета цртања (нарочито код природних народа).

Slično: 
Fizotoraks med. naduvenost pluća i trudne duplje ....
Fizostigmin hem. otrov koji se nalazi u plodu „kalabarskog pasulja" ; u medicini ...
Fizički prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljsk...
Fizioterapija lečenje prirodnim sredstvima -...
Fizioteleološki koji se osniva na celishodnom uređenju prirode; fizioteleološki raz...
Fizioskop instrument koji prikazuje prirodna bića u jako uvećanim slikama....
Sve reči na slovo f