Skip to main content

Fokalni značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fpcus žiža, žarište, od latinske reči: focalis) žižni, žarišni; fokalna di-stancija opt. žižna daljina; fokalno osvetljenje osvetljenje reflektorima

Reč Fokalni napisana unazad: inlakof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. фпцус жижа, жариште, нлат. фоцалис) жижни, жаришни; фокална ди-станција опт. жижна даљина; фокално осветљење осветљење рефлекторима

Slično: 
Fokstrot „lisičji hod", živahan salonski ples u 4 /4 takta, poreklom iz Amer...
Foksterijer vrsta engleskog psa lisičara; živahan, snažan, glatke ili grube dla...
Fokometar sprava za merenje žižne daljine....
Fokalni žižni, žarišni; fokalna di-stancija opt. žižna daljina; fokalno osv...
Sve reči na slovo f