Skip to main content

Fokometar značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski focus žiža, žarište, od grčke reči: metron, mera, merile) sprava za merenje žižne daljine.

Reč Fokometar napisana unazad: ratemokof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. фоцус жижа, жариште, грч. метрон, мера, мериле) справа за мерење жижне даљине.

Slično: 
Fokstrot „lisičji hod", živahan salonski ples u 4 /4 takta, poreklom iz Amer...
Foksterijer vrsta engleskog psa lisičara; živahan, snažan, glatke ili grube dla...
Fokometar sprava za merenje žižne daljine....
Fokalni žižni, žarišni; fokalna di-stancija opt. žižna daljina; fokalno osv...
Sve reči na slovo f