Skip to main content

Fonascija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phonaskfa) vežbanje u pevanju i govorenju kod starih Grka.

Reč Fonascija napisana unazad: ajicsanof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхонаскфа) вежбање у певању и говорењу код старих Грка.

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f