Skip to main content

Fontana značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski aqua fontana) izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok.

Reč Fontana napisana unazad: anatnof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа фонтана) извор, зденац, чесма, кладенац; водоскок.

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f