Skip to main content

Fonsir-mašina značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. foncier, od grčke reči: mechane) mašina za grundiranje (u fabrikaciji šarene hartije i tapeta).

Reč Fonsir-mašina napisana unazad: anišam-risnof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. фонциер, грч. мецхане) машина за грундирање (у фабрикацији шарене хартије и тапета).

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo