Skip to main content

Fond značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. fond, latinski fundus temelj) 1. glavni-ca, suma novca kao osnova nekog preduzeća, osnovni kapital; zaklada, novac koji se može trošiti samo za određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima; inva-lidski fond novac koji služi za izdržavanje invalida i njihovih porodica; di-spozicioni fond novac za poverljive svrhe, o čijem utrošku vlada ne mora polagati račune parlamentu; rezervni fond u akcionarskim društvima, glavni-ca koja se stvara redovnim odvajanjem određenog procenta od dobitka, a služi za pokriće eventualnog gubitka islično:; 2. u Engleskoj: državni prihodi namenjeni plaćanju kamata na državne zajmove.

Reč Fond napisana unazad: dnof i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. фонд, лат. фундус темељ) 1. главни-ца, сума новца као основа неког предузећа, основни капитал; заклада, новац који се може трошити само за одређену сврху, или само у извесним случајевима; инва-лидски фонд новац који служи за издржавање инвалида и њихових породица; ди-спозициони фонд новац за поверљиве сврхе, о чијем утрошку влада не мора полагати рачуне парламенту; резервни фонд у акционарским друштвима, главни-ца која се ствара редовним одвајањем одређеног процента од добитка, а служи за покриће евентуалног губитка и сл.; 2. у Енглеској: државни приходи намењени плаћању камата на државне зајмове.

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f