Skip to main content

Fonetički značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phonetikos)gramatika: koji se tiče fonetike (npr. fonetička ispitivanja); fonetički pravopis pravopis u kojem se reči pišu onako kako se izgovaraju (za razliku od istorijskog pravopisa, koji se drži nasleđenog),to jest koji se drži načela: piši kao što govoriš (srpskohrvatski pravopis je fonetički pravopis).

Reč Fonetički napisana unazad: ikčitenof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхонетикос) грам. који се тиче фонетике (нпр. фонетичка испитивања); фонетички правопис правопис у којем се речи пишу онако како се изговарају (за разлику од историјског правописа, који се држи наслеђеног), тј. који се држи начела: пиши као што говориш (српскохрватски правопис је фонетички правопис).

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f