Skip to main content

Fonetika značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phonetikos zvučni, glasni, govoril) gram. nauka o glasovima i r tvorbi glasova; eksperimentalna fonetika nauka koja ispituje kako postaju glasovi ljudskog govora i kako zvuče

Reč Fonetika napisana unazad: akitenof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхонетикос звучни, гласни, говорил) грам. наука о гласовима и р творби гласова; експериментална фонетика наука која испитује како постају гласови људског говора и како звуче

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f