Skip to main content

Fonetski značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone zvuk)gramatika: glasovni (npr. fonetska promena, fonetski zakon, fonetski pravopis).

Reč Fonetski napisana unazad: ikstenof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне звук) грам. гласовни (нпр. фонетска промена, фонетски закон, фонетски правопис).

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f