Skip to main content

Fonički značenje

šta znači Fonički

Na latinici: Definicija i značenje reči Fonički (od grčke reči: phonikos) zvučan, koji zvuči; zvučni; fonički točak u nekim sinhro-nim mnogostrukim telegrafskim sistemi-ma jedan od dvaju točkova, jedan u prijem-noj a drugi u otpremnoj stanici, koji se sinhrono obrće.

Reč Fonički napisana unazad: fonički i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоникос) звучан, који звучи; звучни; фонички точак у неким синхро-ним многоструким телеграфским системи-ма један од двају точкова, један у пријем-ној а други у отпремној станици, који се синхроно обрће.

Slično: 
Fon Osnova, temelj; jezgro, suština, glavna stvar; dubina, pozadina ; zadn...
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Sve reči na slovo f