Skip to main content

Fonogeničan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, gennao rađam, proizvodim) pogodan za snimanje (glas), koji je (glas) na tonfilmu zvučan i lep kao što je u prirodi, ili jači, zvučniji i lepši.

Reč Fonogeničan napisana unazad: načinegonof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, геннао рађам, производим) погодан за снимање (глас), који је (глас) на тонфилму звучан и леп као што је у природи, или јачи, звучнији и лепши.

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f