Skip to main content

Fonograf značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, grapho beležim)akustika: sprava pomoću koje se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata upisuju na jedan obrtni voštani valjak ili voštanu ploču, tako da se posle mogu ponovo proizvoditi (pronalazak T. Edisona, 1877).

Reč Fonograf napisana unazad: fargonof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, грапхо бележим) ак. справа помоћу које се човечји глас или топови музичких инструмената уписују на један обртни воштани ваљак или воштану плочу, тако да се после могу поново производити (проналазак Т. Едисона, 1877).

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f