Skip to main content

Fonokamptičan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, kampto savijam) koji prelama zvuk; fonokamptički centar kod odjeka: mesto od koga se zvuk odbija.

Reč Fonokamptičan napisana unazad: načitpmakonof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, кампто савијам) који прелама звук; фонокамптички центар код одјека: место од кога се звук одбија.

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f