Skip to main content

Fonoklastičan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, klao lomim) koji prelama zvuk (kod odjeka).

Reč Fonoklastičan napisana unazad: načitsalkonof i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, клао ломим) који прелама звук (код одјека).

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f