Skip to main content

Fonomimija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, mimeomai podražavam) podražavanje glasa ili govora mimikom.

Reč Fonomimija napisana unazad: ajimimonof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, мимеомаи подражавам) подражавање гласа или говора мимиком.

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f