Skip to main content

Fonomimika značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phone, mimika) muz. način vizuelnog prikazivanja tonova u lestvici pomoću položaja desne ruke.

Reč Fonomimika napisana unazad: akimimonof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхоне, мимика) муз. начин визуелног приказивања тонова у лествици помоћу положаја десне руке.

Slično: 
Fonurgija nauka o zvuku; nauka o glasu....
Fontanela 1. izvorić, če-smica; 2. med. veštački napravljen kanal za odvođenj...
Fontana izvor, zdenac, česma, kladenac; vodoskok....
Fonsir-mašina mašina za grundiranje . ...
Fonoskop aparat sa skalom koja pokazuje broj treptaja jednog tona. ...
Fonosinakter „skupljač zvukova", cev za slušanje, slušalica....
Sve reči na slovo f