Skip to main content

Foraminifere značenje

šta znači Foraminifere

Na latinici: Definicija i značenje reči Foraminifere (latinski foramen otvor, ferre nositi) zool. grupa praživotinja srodna amebama; žive pretežno u morima.

Reč Foraminifere napisana unazad: foraminifere i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. форамен отвор, ферре носити) зоол. група праживотиња сродна амебама; живе претежно у морима.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f