Skip to main content

Fortuna značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski Fortuna) 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana (kod Grka: Tihe); 2.astronomija: asteroid otkriven 1852. godine

Reč Fortuna napisana unazad: anutrof i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Фортуна) 1. мит. богиња среће код старих Римљана (код Грка: Тихе); 2. астр. астероид откривен 1852. године

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo F