Skip to main content

Forma značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski forma) oblik (supr. sadržina); kroj; vid; lik, izled, spoljašnja strana; kalup, uzor, obrazac, mustra, model; ure-đenje, način, propis;tipografija: složene strane ta baka stegnute u gvozdeni okvir; biti (nalaziti se) u formi biti spreman za što, biti oran; sub utrakve forma (latinski sub utraque forma)teologija: pod oba vida,to jest pod vidom hleba i vina (pričest).

Reč Forma napisana unazad: amrof i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. форма) облик (супр. садржина); крој; вид; лик, излед, спољашња страна; калуп, узор, образац, мустра, модел; уре-ђење, начин, пропис; тип. сложене стране та бака стегнуте у гвоздени оквир; бити (налазити се) у форми бити спреман за што, бити оран; суб утракве форма (лат. суб утраqуе форма) теол. под оба вида, тј. под видом хлеба и вина (причест).

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f