Skip to main content

Formacija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski formatio) 1. obrazovanje, tvorenje, tvorba, stvaranje; 2. vojska: sastav, uređenje (vojske); 3.geologija: niz kamenih masa koje se, po redu svojih slojeva i svojim okamenotinama i dr., smatraju kao delovi jedne celine koja je postala u istom periodu vremena; 4. društveno-ekonomska formacija (npr. kapitalističke, feudal-na) sveukupnost proizvodnih odnosa nastala na osnovu određenog stepena razvitka proizvodnih snaga, kojoj odgovaraju određene forme nadgradnje.

Reč Formacija napisana unazad: ajicamrof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. форматио) 1. образовање, творење, творба, стварање; 2. вој. састав, уређење (војске); 3. геол. низ камених маса које се, по реду својих слојева и својим окаменотинама и др., сматрају као делови једне целине која је постала у истом периоду времена; 4. друштвено-економска формација (нпр. капиталистичке, феудал-на) свеукупност производних односа настала на основу одређеног степена развитка производних снага, којој одговарају одређене форме надградње.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f